Vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ MIỀN BẮC

1. Vận chuyển đơn hàng mua

  • Áp dụng tất cả các loại đệm (nệm) cao cấp khi mua Online  & khi mua tại cửa hàng

2. Vận chuyển miễn phí đổi cho 1 lần đầu tiên

  • Áp dụng tất cả các loại đệm (nệm) cao cấp khi mua Online  & khi mua tại cửa hàng

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi khách hàng mua đệm >=40 triệu đồng.